Aile Sistemleri Terapisi

aile-terapisi-danismanligi

Aile  Sistemleri  Terapisi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?

Aile etkileşimsel ve sistemik bir bakış açısıyla değerlendirilir. Danışanlar yaşayan bir sistemin parçalarıdır; sistemin bir parçasındaki değişiklik diğer parçalarda da değişiklikle sonuçlanır. Aile, bireylerin diğer insanlarla ilişki halinde nasıl hareket ettiği ve nasıl davrandığını anlamayı olanaklı kılacak bir yapı oluşturur. Terapide aile bir bütün olarak ele alınır ve aile ile çalışılır. Bireyin sahip olduğu olumsuz davranışlar aile içindeki işlev bozukluğundan veya daha büyük sistemlerden kaynaklanmaktadır.

Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?

Odak noktası, aile içindeki hem sözlü, hem de sözlü olmayan iletişim biçimlerinin ortaya çıkarılması ve incelenmesidir. Aile ilişkilerdeki problemler genellikle bir kuşaktan diğerine aktarılır. Semptomlar, diğer aile bireylerinin kontrol etme amacına yönelik iletişim biçimleri olarak görülür. Temel kavramlar özel aile terapisi yaklaşımına göre değişmekle birlikte farklılaşma, üçgenler, güç koalisyonları, aile dinamikleri, işlevsel ve işlevsel olmayan etkileşim kalıplarının karşılaştırılması ve mevcut andaki ve mekândaki etkileşimlerle uğraşma bunların arasında yer alır. İçinde bulunulan zamanda çalışmak geçmiş yaşantıları ortaya çıkarmaya çalışmaktan daha önemlidir. 

Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir?

Aile bireylerinin işe yaramayan ilişki kalıplarının farkına varmalarını ve rahatsızlıklarım hafifletmek amacıyla yeni etkileşim yolları yaratmalarım sağlamak. 

Aile Sistemleri Terapisi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?

"Aile terapisti" bir öğretmen, koç, model veya danışman rolü üstlenir. Aile bireylerinin bir bütün olarak, bireylerinin önünü tıkayan problemleri belirleyip çözmelerinin yollarını arar ve nesilden nesile aktarılan yaşam kalıplarım öğrenirler. Bazı yaklaşımlar terapistin uzman olarak rolü üzerinde odaklaşırlar; bazıları ise burada ve şimdi ilkesine göre ailenin o anda neler  yaşadıkları üzerinde yoğunlaşırlar. Bütün aile terapistleri ailede etkileşim süreci ve iletişim biçimlerinin öğretilmesi ile ilgilenirler. 

Aile  Sistemleri  Terapisi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?

Terapistin kuramsal yönelimine bağlı olarak pek çok değişik teknik kullanılır. Bu tekniklerden bazılarım "genogramlar", öğretme, soru sorma, aile katılımı, sıraları takip "etme, karşıt transferans çözümleme, aile eşlemesi, tekrar şekillendirme, tekrar yapılandırma, kullanıma sokma ve sınır koyma oluşturur. Bu teknikler özü bakımından "deneysel", "bilişsel", veya "davranışsal" olabilmektedir. Bu teknikler kısa zamanda sürede değişiklik yaratmaları amacıyla tasarlanmıştır. 

"Aile  Sistemleri  Terapisi" Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?

Bu yaklaşım aile içi stres, aile bireyleri arasında iletişim çatışmaları ile çalışma, güç mücadeleleri, ailede krize müdahale, sahip oldukları potansiyeli maksimum düzeyde kullanmaları amacıyla danışanlara destek olma ve ailenin bir bütün olarak gelişiminin desteklenmesinde kullanılabilir.