NLP

NLP

NLP ( Neuro Linguistic Programming)  Tekniğinin Temel Felsefesi Nedir?

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Nöro: Beş duyumuz üzerinden gelen bilgiyi filtreleyerek algılar ve deneyim edniriz. Davranışlarımız, sinir sistemimiz üzerinden kontrol edilir. Linguistik: Edinmiş olduğumuz deneyimleri dil vasıtası ile kodlarız.  Sözlü ve sözsüz iletişim kullanarak deneyimlerimizi yansıtırız. Programlama: edinmiş olduğumuz düşünce ve davranış kalıplarını, bizi arzuladığımız hedefler yönünde destekleyecek şekilde, yeniden düzenleyebiliriz.  

NLP ( Neuro Linguistic Programming)  Tekniğinin Temel Kavramları ve İlkeleri Nelerdir?
NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. NLP'de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarinda çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu çalışmalara, NLP de "Modelleme" (Modelling) denir. Neuro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.  Linguistic ile; yaşam deneyimlerinin dil vasitasi ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır. Programmming ile; zaman içerisinde öğrenilmiş olan davranış kalıplanın (programların), sistematik bir yaklaşım tarzıyla hedef odaklı geliştirilmesi veya değiştirilmesi vurgulanır. 

NLP?nin Temel İlkeleri
1 - Harita bölge değildir.
2 - İnsanlar ihtiyacı olan şeylere sahiptir ya da yaratırlar.
3 - Başarısızlık yoktur. Yalnızca sonuçlar vardır.
4 - Birisi istediğimiz bir şeyi yapabiliyorsa biz de onu yapmayı öğrenebiliriz. Hatta başkalarına öğretebiliriz.
5 - İlgi neredeyse enerji oradadır.
6 - Her sonucun bir yapısı vardır.
7 - Zihin ve vücut aynı sistemin bir parçasıdır.
8 - İnsanlar kendileri için doğru kararları verebilirler.
9 - Olumsuzlukların altında olumlu nedenler vardır. 
10-Yaptığın işe yaramıyorsa başka bir şey yap. Çünkü ihtiyacın olan kaynaklara sahipsin. 

NLP ( Neuro Linguistic Programming)  Tekniğinin Terapi Amacı Nedir?

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır Başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. NLP'nin öncelikle amacı insanların gerçekliğin içsel temsillerinin (sıklıkla dil örüntülerinde yansıtılan) farkına varmalarına yardımcı olmaktır. NLP'ye göre insanlar içsel ve dışsal olayları algı modlarıyla yaşarlar görsel, işitsel, kinestetik (dokunma), koklama ve tatma modları. Değişiklikler, dil örüntülerinde değişiklik yapmak için bu algılama modları yoluyla yapılır.  

NLP ( Neuro Linguistic Programming)  Tekniğininde Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?

Danışman, Danışanın hedeflerine ulaşmasında ona güvenli bir ilişki kurarak eşlik eder. 

NLP ( Neuro Linguistic Programming)   Teknikleri Nelerdir?

"Time- Line", "Çapalama", "Temsil Sistemi", "Algılama", "Reframing", "Göz-Erişim Haritası", "Mirroring", "Rapport", "Metaforlar", "Alt Modoliteler", "Nörolojik" Düzeyler, "Çapa" "Eritme", "Swish Tekniği", "Hızlı Fobi Tekniği", "Mentör Tekniği", "Wald Disney Tekniği" "NLP" tekniklerinden bazılarıdır. 

NLP ( Neuro Linguistic Programming)  Tekniği  Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?

Kişisel Gelişim, Çocuk Gelişimi, Danışmanlık, Terapi, Hedef Çalışmaları, İletişim, Yaşam Koçluğu, İş Dünyası, Eğitim Öğretim Alanlarından NLP tekniklerinden faydalanılmaktadır.