Bilişsel Davranışcı Terapi

bilissel-davranisci-terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?

Duygusal ve davranışsal rahatsızlıkların temelinde bireylerin  sahip oldukları mantık dışı düşünce biçimleri yatmaktadır. Sahip olduğumuz bilişsel süreçler nasıl hissettiğimiz ve nasıl  davrandığımızın asıl belirleyicileridir. Terapide asıl olarak, düşünme, karar verme, soru sorma, yapma, ve yeniden karar verme vurgulanarak, danışanın bilişsel ve davranışsal alanları üzerinde odaklanılır. Terapi bir öğrenme süreci olarak, yeni  becerilerin oluşturulduğu ve uygulandığı, yeni düşünme biçimlerinin gerçekleştirildiği, problemlerle daha etkili başa çıkma yollarının kazanıldığı psikoeğitsel bir yaklaşım olarak görülür.  

Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?

Psikolojik problemlerin kökü çocuklukta olsa da, içinde bulunulan zamanda da etkilerim gösterir. Bir kişinin inanç sistemi, güçlüklerinin temel nedenidir, içsel konuşmalar kişinin davranışında çok önemli bir rol oynar. Danışanların mantık dışı düşünceleri ve yanlış algılamaları inceleyip bunları etkili inançlarla değiştirmek üzerinde yoğunlaşır.  

Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının  Terapi Amacı Nedir?

Danışanların mantıklı olmayan inançları ile topladıkları ve değerlendirdikleri karşıt kanıtlarla üstesinden gelmek ve mantık dışı davranışların yerini mantıklı davranışların almasını sağlamak. Danışanların katı inançlarım inceleyip bunların olumsuz etkilerim azaltmaları konusunda yardımcı olmak. Otomatik düşüncelerin farkında olmak ve değiştirmek.  

Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?

Bilişsel Davranışçı Terapide psikolojik danışman öğretmen, danışan ise öğrenci rolündedir. Terapist son derece yönlendiricidir ve danışanlara düşüncelerim değiştirecek bir A-B-C modelini öğretir. Bu yaklaşımda psikolojik danışman ve danışan arasında eş düzeyde bir ilişki önemlidir. Psikolojik danışman Sokratik bir diyalog kullanarak, danışanların işlevsel olmayan inançlarını belirlemelerini ve yaşamlarında alternatifleri keşfetmelerim sağlar. Psikolojik danışman yeni beceriler öğrenmeyi sağlayacak düzeltici girişimleri teşvik eder. Danışanlar kendi problemlerine ilişkin içgörü kazanır ve bundan sonra kendi kendilerinin tahrip edici nitelikteki düşünce ve davranışları aktif bir şekilde değiştirmeyi denemelidirler.  www.antalyapsikolog.org

Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?

Terapistler pek çok bilişsel, duygusal ve davranışsal teknik kullanırlar; kullanılan çeşitli yöntemler danışanlarınn gereksinimlerine göre seçilirler. Bu tamamen aktif, yönlendirici, zamanla sınırlanan, içinde bulunulan zaman üzerine odaklı, yapısal bir terapidir. Bu yaklaşımın bazı tekniklerini arasında Sokrat tarzı diyalog kurma, akılcı olmayan inançlar üzerinde tartışma, ev ödevi uygulama, ileri sürülen varsayımlar hakkında veri toplama, davranışların kaydını tutma, alternatif yorumlama yapabilme, yeni başa çıkma becerileri öğrenme, birisinin dil ve düşünce örüntüsünü değiştirebilme, rol oynama, betimleme, ve mantık dışı inançlar ile yüzleşmek gelir.  www.antalyapsikolog.org

Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?

Bu yaklaşım depresyon, kaygı, evlilik problemleri, stres yönetimi, beceri eğitimi, madde bağımlılığı, beslenme bozuklukları, panik atak, kaygı bozuklukları ve sosyal fobi konularında kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, özellikle düşünce biçimlerinin şekillendirmek isteyen danışanlara yardımcı olmada etkilidir.