Bireysel Merkezli Terapi

bireysel-terapi
Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Temel Felsefesi Nedir?

İnsan doğası görüşü olumludur; bireylerin kendilerim gerçekleştirebilme kapasitesi olduğuna ve asıl amacın yaşam boyu bireyin tam fonksiyonda bulunmak olduğuna inanılmaktadır. "Terapötik"  "ilişki" sürecinde, danışanın daha önce farkına varmadığı duyguları ve düşünceleri üzerinde farkındalık artırılması hedeflenir. Kişisel farkındalık düzeyi artırılarak, spontanlığı, "kendine güveni" ve içten yönelimli oluşu ile danışanın kendini gerçekleştirme düzeyi artırılabilir. 

Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Temel Kavramları Nelerdir?

İnsanlar kendi problemlerinin farkına varma ve çözme yollarım bulma potansiyeline sahiptir. Danışanların kendilerini gerçekleştirme güçlerine inanılır. Ruh sağlığı, ideal benlik ve gerçek benlik arasında kurulan dengeye bağlıdır. Uyumsuzluk, kişinin olmak istediği durum ile mevcut durumu arasındaki tutarsızlığının bir sonucudur, içinde bulunulan zaman ve duyguların yaşanması ve ifade edilmesinin önemi vurgulanmaktadır. 

Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Terapi Amacı Nedir?

Danışanların kendilerini gerçekçi bir biçimde değerlendirmelerine olanak sağlayan güvenli bir ortam oluşturarak, danışanların gelişimlerinin önündeki engelleri fark etmelerini ve daha önceden reddettikleri ya da saptırdıkları kişisel özelliklerinin farkına varmalarım sağlamak. Danışanların açık olmalarına kendilerine daha fazla güvenmelerini ve daha doğal ve canlı olarak hareket etmelerini sağlamaktır.   

Birey Merkezli Terapi Yaklaşımında Danışman ve Danışan İlişkisi Nasıldır?

Psikolojik danışman ve danışan arasındaki ilişki büyük öneme sahiptir. Terapötik iletişim süresince psikolojik danışmanın içtenlik, yakınlık, empatik anlayışı, saygı ve yargılamaması gibi özellikleri ve bu özelliklerin de danışana iletilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Danışanlar psikolojik danışmanla kurdukları bu gerçek ilişkiden öğrendiklerini, gerçek yaşamlarındaki diğer ilişkilerine de yansıtırlar. 

Birey Merkezli Terapi Yaklaşımının Terapi Teknikleri Nelerdir?

Bu yaklaşımda pek az teknik kullanılmakta ancak terapistin kurduğu iletişim biçimine ve danışana karşı olan olumlu tutuma büyük önem verilmektedir. Yaklaşımın temel tekniklerini aktif dinleme, içeriğin ve duyguların yansıtılması, kendini açma ve danışan için "burada ve şimdi" oluşturur. Bu yaklaşımda teşhis koyma, yorumlama, damşanın sahip olduğu güçlükle ilgili "danışanın" hikayesini alma veya sorgulamada bulunma ve bilgi arayışına girme bulunmaktadır. 

Birey Merkezli Terapi Yaklaşımından Hangi Alanlarda Yararlanılabilir?

Bu yaklaşım bireysel ve grupla psikolojik danışma çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle krize müdahalenin başlangıç aşamaları için son derece uygundur. Bu yaklaşımı oluşturan ilkelerin büyük bir kısmı evlilik ve aile danışmanlığı, toplum temelli psikoeğitim çalışmaları, kişisel farkındalık artırma, yönetici geliştirme çalışmalarında uygulanmıştır. Öte yandan, bu yaklaşımın aynı zamanda öğretim, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve çeşitli farklı kültürel özelliklere sahip olan gruplarla çalışırken de kullanılması son derece yararlı sonuçlar vermektedir.