Kaygı, Anksiyete ve Korku Nedir? Kaygı ve Korku Arasındaki Farklar Nelerdir?

İçerik: 

kaygi-korku-anksiyete

Korku, Kaygı ve Anksiyete Nedir? Kaygı ve Korku Arasındaki Farklar Nelerdir? Korku, Kaygı ve  Anksiyetenin Belirtileri Nelerdir?

Günlük yaşantınızda korku, kaygı, üzüntü ve panik terimlerini çoğu zaman birbirinin yerine kullanılırız. Ancak kaygı bozukluğu, anksiyete  bozukluğu, panik atak bozukluğu, korkularımız (fobiler ) gibi duygu durum bozuklukları nedenlerini anlayabilmemiz   ve bu psikolojik rahatsızlıkların tedavisinin gerçekleştirebilmesi için bu terimleri birbirinden ayırabilmemiz gerekir.

Korku Nedir?

Korku, herkesin  yaşayabileceği başlıca başlıca bir duygudur.  Korku, aniden ortaya çıkı veren bir tehlikeye karşı gösterilen bir reaksiyondur. Bu tehlike gerçek ya da kişinin algıladığı bir tehlikedir. söz konusu bu tehlike kişide savaş ya da kaç tepkisini ortaya çıkartır. çünkü kişiler bir korku duyduklarında bütün içsel kaynaklarını kullanarak bu tehlikeye karşı kendilerini savunmaya çalışıyorlar ya da söz konusu bu tehlikeden kaçıp kurtulmaya, oradan uzaklaşmaya çabalarlar.

Korku Anında Vücudumuzda, Düşüncelerimizde Meydana Gelen Değişiklikler Nelerdir?

Korku duygusunu yaşadığınızda, vücudumuz aniden değişir. vücudumuzun yapısında farklı değişmeler meydana gelir. vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bölgelerde oksijenden zengin kan sağlanması için kalbimiz hızlı hızlı çarpmaya başlar. İhtiyaç duyduğumuz daha fazla oksijeni almak için daha hızlı nefes alıp vermeye başlar.  Nabız artar. bir yandan da vücudumuz terler. dolayısıyla vücudumuzun daha etkin çalışmasını sağlamak ve kendisini dengeleyebilmek için vücudumuzda soğutma çalışmaları başlar. aynı zamanda göz bebeklerimiz büyür. ellerimiz titrer, ağzımız kurur, sindirim sistemi yavaşlar. Korku duygusunun ortaya çıkmasıyla söylediğimiz bu bedensel değişikliklerin yanı sıra başlıca bilişsel değişiklikler de olur. burada  "biliş" terimi düşünce anlamına gelmektedir. korku anında düşüncelerimizde de değişiklikler olur. Kontrolsüz bir şekilde düşüncelerimiz uçuşmaya başlar. O anda sadece korkunun kaynağına odaklandığımız düşünce yapısı içerisindeyizdir. Korku ve onu yaratan durumdan başka bir şey düşünmek neredeyse olanaksızdır. Korku yaşayan kişi  bu durumla baş edebilmek için o anda ne geliyorsa aklına ilk, kontrolsüz bir şekilde onu yapma eğilimindedir. Korku ile baş etmek için ortaya konan davranışlar mantıksal olmaktan ziyade daha çok refleksif tepkilerdir.

Kaygı Nedir? Kaygı ve Korku Arasındaki Farklar Nelerdir?

“Kaygı duygusu” ile  “korku duygusu” çok yakından ilişkili duygulardır. Kaygı ile korku bu kadar yakın duygular olmalarına rağmen; kaygı ve korku arasında arasında önemli farklar da bulunmaktadır. Korku daha çok bu anda ortaya çıkan tehlikelere karşı gösterilen bir tepki iken kaygı gelecekle ilgili endişeleri içermektedir. Yani kaygı daha çok geleceğe yöneliktir. Mesela ormandasınız  vahşi bir hayvan üzerinize doğru geliyor bu durumda korku tepkilerini vermeniz doğaldır. Kaygı, gelecekte ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı bedenimiz ve düşüncelerimizdeki değişikliklerdir. Kaygının en iyi örneklerinden birisi ülkemizde milyonlarca insanın girdiği sınavlarda yaşanmaktadır. Sınavda ve sınava girmeden birçok öğrenci Sınav kaygısı duymaktadır. Kaygının kaynağı belli değildir. Kaygılanan kişinin hayatında  korkudaki gibi somut bir tehlikeden, durumdan bahsedilemez. Korku ile karşılaştırıldığında kaygı, daha yaygın, daha yavaş ortaya çıkan tanımlanması daha zor daha uzun süren belirtileri olan bir duygudur. Korktuğumuzda ve kaygılı andığımız daha meydana gelen baş dönmesi iç bulantısı sersemlik duygusu gibi bedensel bazı belirtiler görülür ancak kaygı durumunda diğer ortak özellikleri arasında uykusuzluk, kas gerginliği gelecekte ortaya çıkabilecek birtakım olaylar için endişelenme vardır.

Kaygı, endişe yaşadığınız bir dönemde bir psikiyatriste gittiğinizde, psikiyatrist size anksiyete, ankisyete bozukluğu tanısı koyabilir. Ve “anksiyete bozukluğunun tedavisine yönelikte ilaç başlayabilir. Peki nedir bu anksiyete (anxiety)? Anksiyete ne anlama gelmektedir?

Aksiyete (anxiety) nedir?

Çoğu zaman kaygıyla eş anlamlı kullanılan  Anksiyete, yaşayanlarca tecrübe edilen kaygı, gerilim,  sıkıntı,  korku durumlarıdır.  Nedeni belli olmayan tedirginlik hali olarak da izah edilebilir. Anksiyete bazı psikolojik danışma yaklaşımlarına göre yaşanan iç çatışmaların neticesidir. psikolojik danışma yaklaşımlarına göre öğrenilmiş davranışlar biçimidir. Canlıların dış ortama adapte olma çabasında koruyucu bir reaksiyondur. Bireyin kontrolü dışına çıkıp kişinin işlevselliğini engellediğinde  Anksiyete bozuklukları olarak ele alınır ve değerlendirilir. Anksiyete, “Psikiyatri”de bir grup hastalığın genel ismidir.

Anksiyetenin Belirtileri Nelerdir?

Anksiyete, genellikle somatik, duygusal,  kavramsal, ve davranışsal bileşenlere sahip olmak şeklinde  tanımlanır.. Kaygı da yaşanılan biyolojik değişiklikler vücutta anksiyete durumun da gözlenmektedir. Kan basıncı, nabız ve kalp atışının artması, titreme, terleme, ana kas gruplarına birden kan akışının hücum etmesi nedeniyle kaslarda gerginlik, bağışıklık ve sindirim sistemi fonksiyonlarının yavaşlaması gibi fiziksel etkileri vardır. Bunlara ek olarak mide bulantısı, el ve ayaklarda soğukluk, titreme -üşüme hissedilir.

Anksiyete kişide duygusal yönden ise hastalık korku ve panik hissine neden olur. Kişi her şeyi olabilecek en olumsuz yönüyle ele alır, moral seviyesi en alt düzeydedir. Kişi anksiyete anında davranışsal olarak, anksiyete kaynağından kaçma yönelimi gösterir. Bunlara rağmen  anksiyeteden sadece hastalıklı patolojik bir durummuş gibi dile getirmek  yanlış olur. Bu his, korku, kızgınlık, üzüntü ve mutluluk gibi duygularla beraber gelen, insanoğlunun hayatta kalmasıyla bağlantılı temel duygulanımlardan birisidir.

Beck Anksiyete (Kaygı) Testi yaşadığınız kaygının ne düzeyde olduğunu değerlendirebilmeniz için kolayca cevaplayacağınız bilimsel bir pikolojik testtir. Beck Anksiyete (Kaygı) Testi  KAYGI DÜZEYİNİZİ ONLİNE DEĞERLENDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

uzman psikolojik danışman

Şenol Baygül

http://www.antalyapsikolojikdanisma.com/

 

antalyapsikolojikdanisma@hotmail.com

facebook.com/ antalyapsikolojikdanisma

twitter/ baygulsenol