Maudsley Obsesif Kompulsif Ölçeği

maudsley-obsesif-kompulsif-olcegi
OBSESİF (TAKINTILI ) MISINIZ?  ONLİNE TEST EDİN, ÖĞRENİN.

Obsesif Kompulsif bozukluk (OKB) kişinin sosyal ve mesleki işlevlerinde belirgin bozulmaya yol açan, rahatsız edici, benliğe yabancı, yineleyici ve bunaltı oluşturan düşünceler (obsesyon) ve bunaltıyı gidermek için yapılan yineleyici davranış ya da zihinsel eylemlerle (kompulsiyon) tanımlanan bir psikiyatrik bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliği 1994). Zorlayıcı, istem dışı ve benliğe yabancı düşünce, düşlem ya da dürtüler sağlıklı kişilerde de sıklıkla görülebilmekle birlikte OKB'li hastalara göre daha kısa süreli, benliğe daha az yabancı, zihinden kolay atılan, belirgin sıkıntı oluşturmadan ve önemli yansızlaştırma (nötralizasyon) çabası gerektirmeden yaşanırlar. Günümüzde hem klinik hem de alan araştırmalarında kullanılmak üzere obsesif kompulsif belirtileri, türü ve şiddetini değerlendirmek için geliştirilen çeşitli değerlendirme araçları mevcuttur. Bu psikolojik testlerden bir  tanesi de Maudsley Obsesif Kompulsif Ölçeği’dir.

Psikolojik Testler- Obsesif-Kompulsif Bozukluk Testi

Maudsley Obsesif Kompulsif belirti ölçeği obsesyonlar (takıntıları) ve kompulsiyonları test etme amacıyla geliştirilmiştir. Testten yüksek puanlar alma çoğunlukla obsesyon (takıntı) hastalığına işaret ederken, bazı obsesif olgular düşük puan alabilmektedir. Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Sn. Erol N., ve Savaşır I., tarafından yapılmıştır. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (19-23 Eylül 1988 Gata-Ankara).

MAUDSLEY OBSESİF-KOMPULSİF BELİRTİ ÖLÇEĞİ

Aşağıda  yer alan  cümleleri dikkatlice okuyunuz,   okuduğunuz soru numarasındaki psikolojik belirti  sizde var ise  ‘EVET’,  sizde yok ise ‘HAYIR’ işaretleyiniz.   Bütün soruları cevaplayınız. Arada kaldığınız, emin olamadığınız durumlarda “EVET” yanıtını işaretleyin. Cevaplamanız bittikten sonra  Gönder  kutucuğuna basarak sonucunuzu öğrenin. 

 Şenol Baygül
Uzman Psikolojik Danışman

Not; Bu ölçeğin amacı size herhangi bir psikolojik tanı koymak değildir. Başlıca hedef, herhangi bir ruhsal sorununuzun olup olmadığı konusunda size fikir vermek, ruh sağlığı profesyonellerine başvurma kararınızı verirken, gözönüne alabileceğiniz bilimsel temeli olan bir  geri bildirim almanızı sağlamaktır. Bilgileriniz sitemizde kaydedilmez, saklanmaz ve hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. 

SORULAR 

1- Bir hastalık bulaşır korkusu ile herkesin kullandığı telefonları kullanmaktan kaçınırım.

EVET

HAYIR

2- Çoğunlukla hoşa gitmeyen şeyler düşünür, onları zihnimden uzaklaştırmakta güçlük çekerim.

EVET

HAYIR

3- Dürüstlüğe herkesten çok önem veririm.

EVET

HAYIR

4- İşleri zamanında bitiremediğim için çoğu kez geç kalırım.

EVET

HAYIR

5- Bir hayvana dokununca hastalık bulaşır diye kaygılanırım.

EVET

HAYIR

6- Normalden fazla bir şekilde, doğalgazı, su musluklarını ve kapıları bir kaç kez kontrol ederim.

EVET

HAYIR

7- Değişmez kurallarım vardır.

EVET

HAYIR

8- Aklıma gelen hoş olmayan düşünceler hemen her gün beni rahatsız eder.

EVET

HAYIR

9- Kaza ile birisiyle çarpışırsam rahatsız olurum.

EVET

HAYIR

10- Her gün yaptığım basit günlük işlerden bile emin olamam.

EVET

HAYIR

11- Çocukken annem de babam da beni fazla zorlarlardı.

EVET 

HAYIR

12- Bazı şeyleri tekrar tekrar yaptığım için işimden geri kaldığım olur.

EVET

HAYIR

13- Çok fazla sabun kullanırım.

EVET

HAYIR

14- Bana göre bazı sayılar son derece uğursuzdur.

EVET

HAYIR

15- Mesajlarımı, e-mailleri postalamadan önce onları tekrar tekrar kontrol ederim.

EVET

HAYIR

16- Sabahları giyinmek için uzun zaman harcarım.

EVET

HAYIR

17- Temizliğe aşırı düşkünüm.

EVET

HAYIR

18- Ayrıntılara gereğinden fazla dikkat ederim.

EVET

HAYIR

19- Pis tuvaletlere giremem.

EVET

HAYIR

20- Önemli sorunlarımdan biri bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmemdir.

EVET

HAYIR

21- Mikrop kapmaktan ve hastalanmaktan korkar ve kaygılanırım.

EVET

HAYIR

22- Bazı şeyleri birden fazla kez kontrol ederim.

EVET

HAYIR

23- Günlük işlerimi belirli bir programa göre yaparım.

EVET

HAYIR

24- Paraya dokunduktan sonra ellerimi kirli hissederim.

EVET

HAYIR

25- Alıştığım bir işi yaparken bile kaçkere yaptığımı sayarım.

EVET

HAYIR

26- Sabahları elimi yüzümü yıkamak çok zamanımı alır.

EVET

HAYIR

27- Çok miktarda mikrop öldürücü ilaç kullanırım.

EVET

HAYIR

28- Her gün bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmek bana zaman kaybettirir.

EVET

HAYIR

29- Geceleri giyeceklerimi kaylayıp asmak uzun zamanımı alır.

EVET

HAYIR

30- Dikkatle yaptığım bir işin bile tam doğru olup olmadığına emin olamam.

EVET

HAYIR

31- Kendimi toparlayamadığım için günler, haftalar hatta aylarca hiçbir şeye el sürmediğimolur.

EVET

HAYIR

32- En büyük mücadelelerimi kendimle yaparım.

EVET

HAYIR

33- Çoğu zaman büyük bir hata ya da kötülük yaptığım duygusuna kapılırım.

EVET

HAYIR

34- Çoğunlukla kendime bir şeyleri dert edinirim.

EVET

HAYIR

35- Önemsiz ufak şeylerde bile karar verip işe girişmeden önce durup düşünürüm.

EVET

HAYIR

36- Reklamlardaki ampuller gibi önemsiz şeyleri sayma alışkanlığım vardır.

EVET

HAYIR

37- Bazen önemsiz düşünceler aklıma takılır ve beni günlerce rahatsız eder.

EVET

HAYIR