Psikolojik Bilgi

PSİKOLOJİK BİLGİ

Evlilik: Evlilik, birbirinden farklı ilgi, istek ve ihtiyaçlara sahip iki insanın birlikte yaşamak, yaşantıları paylaşmak, çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla kurdukları doğacak çocuklara belli bir statü sağlayan, “devletin” kontrol, hak ve yetkisi bulunan “aile”nin de başlangıcı sayılan toplumsal, hukuksal ve kişisel bir olaydır.
 
Evlilik Uyumu:  Eşlerin günlük yaşantıya ve yaşantı içinde değişen koşullara uyum sağlaması ve belirli bir süre içinde birbirlerine uygun olarak değişmesi şeklidir. Diğer bir tanımı olarak Evlilik uyumunu,  bir eşin diğerine uyması değil, çiftin ilişkilerinde ortak amaçlar doğrultusunda bilgi ve becerilerinden faydalanarak, birlikte değişimleri ile bir dengeye erişme gayretleri olarak ifade edilebilir.
 
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Danışma/Terapi: Danışanların amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik, mucize soru, derecelendirme, danışanın güçlü yanlarına ve problemin olmadığı istisnalara yönelten soru gibi teknikleri olan, probleme değil çözüme, geçmişe değil şuana ve geleceğe odaklanan, danışanın kendi probleminin uzmanı olarak görüldüğü, danışan ile danışmanın eşitlik ve işbirliği içerisinde olduğu post modern kısa psikolojik danışma yaklaşımıdır 
 
Aile Danışmanlığı / Terapisi: “Ailenin tek bir üyesi yerine tüm üyelerini ele alan ve terapiye tabi tutan çok çeşitli terapi türleri için ortak bir ad. Bu yaklaşımda bir kişi üzerinde odaklanmak yerine ailenin tamamı dinamik bir sistem olarak ele alınır. Aile üyelerinin duygularını yapıcı bir şekilde ifade etmesi, tıkanan iletişim kanallarının açılması, çatışmaların uzlaşmayla çözümlenmesi, böylece her aile üyesi için daha doyurucu bir aile içi etkileşim amaçlanır.
 
Çift Danışmanlığı / Terapisi: “Bir danışmanın, iki kişiye bir çift olarak ilişkilerini geliştirmelerinde yardım ettiği terapi türü. Çift evli olabilir/olmayabilir ve birbirlerine bağlılık dereceleri farklı olabilir” .
 
Evlilik Danışmanlığı/Terapisi: Bir danışmanın, yasal olarak evli bir çiftle ilişkilerini geliştirmek için terapötik olarak çalışmasıdır.

Aile Yaşam Döngüsü: Aile üzerine yapılan araştırmalarda kültürel yapısına bakılmaksızın her ailenin,  eşlerin evlenmesi, çocukların doğması, çocukların büyümesi, çocukların evden ayrılması, çiftin yaşlanması, emekli olması ve eşlerin vefatı gibi öngörülebilir ortak bazı gelişimsel evrelerden geçtiği gözlenmiştir  Bireyin kendi yaşantısında olduğu gibi farklı ihtiyaç, beklenti ve sorumlulukları içeren, değişik beceriler geliştirmek zorunda kalınan bu farklı evreler, ailenin gelişimsel dönemleri veya aile yaşam döngüsü kavramlarıyla adlandırılmaktadır