AİLE DANIŞMANLIĞI

aile-danismanligi
Aile üyeleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, ilişkilerde ya da sorumlulukların yerine getirilmesinde zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Eşler arasında veya ebeveynlerle çocuklar arasında olabileceği gibi, aile üyeleri ile yakın ya da uzak sosyal çevre arasında anlaşmazlıklar ya da çatışmalar çıkabilir.

Kimi zaman aile üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun ailenin diğer üyelerini de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkiler. Fiziksel hastalıklar, bağımlılık sorunları, eğitim, kariyer, iş ve sosyal yaşamdaki sorunlar gibi sorunlar nedeniyle yaşam dengesi ve uyumu bozulan birey, kendine özgü prensiplere göre işleyen bir organizasyon olan aile sisteminde, koşulsuz bir şekilde dengenin, uyumun ve aile sağlığının bozulmasına neden olur.

Aile, sadece sosyal, ekonomik ve kültürel bir organizasyon olarak değil, doğal bir organizasyon olarak bu uyumu ve dengeyi tekrar kurmak, geliştirmek ve bütünlüğünü korumak ihtiyacındadır.
 

Aile Üyelerinde Meydana Gelen Değişiklik Aile Sistemini Etkiler

 Temel olarak birey, fiziksel ve sosyal yaşama uyum becerilerini aile sistemi içerisinde kazanmak, geliştirmek ve yaşama hazırlanmak ihtiyacında olan tamamlayıcı bir unsurdur.Aile üyeleri zaman zaman, sevgi, saygı, kabul ve paylaşım ihtiyaçlarının karşılanması, iletişim, rollerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi, aile sağlığının ve bütünlüğünün korunması, geliştirilmesi gibi süreçlerde sorunlarla, çözümsüzlüklerle karşılaşabilirler, kendilerini çaresiz ve tıkanmış hissedebilirler. Yaşadıkları çözümsüzlükler ve tıkanıklıklar aile bütünlüğünü ve sağlığını etkiler.

 

Sıkıntılar, problemler, üzüntü ve mutsuzluklar aynı zamanda bize ihtiyaçlarımızı da işaret eder. Çözümler sorunların içerisinde saklıdır.Aile Danışmanlığı hizmetleri; insani, kültürel, bilimsel ve yararlılığı kanıtlanmış yaklaşımlar ve uygulamalardan yararlanarak, karşılaşılan sorunların etkili ve kalıcı bir şekilde çözümünde, sağlıklı ailenin korunup geliştirilmesinde, aile üyelerinin yaşam kalitelerinin ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesinde ailenin ihtiyacı olan farklı bakış açılarını kazanmalarında psiko-sosyal destek hizmetleri sağlar.

 aile danışmanlığı hizmeti aldığınızda; psikolojik danışma lisans eğitiminden sonra asgari 100 saat ve üzerinde onaylı aile/evlilik danışmanlığı eğitimi almış deneyimli bir uzmanla çalışırsınız. Kurumumuzda çalışan uzmanlar, sürekli olarak meslek içi eğitimlerine katılmakta, konularıyla ilgili diğer gelişmeleri takip etmektedirler.
 

Aile Danışmanlığı Süreci Nasıldır?

Mümkün olabiliyorsa tüm aile bireylerinin aile danışmanlığı sürecine (özellikle ilk seansa) katımlını sağlamaya çalışırız. Seanslar için 1,5 saatlik bir süre ayırmanız gerekmektedir. İlk seansta veya ilk bir-iki seansta, aile üyeleriyle birlikte aileyi etkileyen öncelikli ve belirleyici sorunların neler olduğunu tespit etmeye çalışırız

 Bazı durumlarda aile üyelerinin ifade ettiği belirleyici sorunlarla, seanslarda ortaya çıkan belirleyici sorunlar farklı olabilir. Sorunların ve ihtiyaçların tespitinden sonra, uzman önerileriyle, nasıl bir danışma sürecinin izleneceği saptanır. Sorunun niteliğine göre 5 seanslık bir çalışma süreci tespit edileceği gibi, daha fazla sayıda seanslık bir çalışma süreci de önerilebilir.

Danışmanlık sürecindeki maksimum fayda, danışanların ve uzmanların katılım becerileri ve kaliteleriyle sağlanır. Aile danışmanımız, bazı durumlarda aile üyelerinden birinin ya da bir kaçının bireysel olarak psikolojik danışmanlık sürecine katılmasını talep edebileceği gibi, duruma göre bir ruh sağlığı uzmanının sağlayacağı bir tedaviyi önerebilir.