Terapi Yöntemleri

 

Psikolojik Danışma sürecinde kullandığım yaklaşımımın merkezini “Kısa süreli Çözüm Odaklı Terapi başta olmak üzere, “Bilişsel ve Davranışsal Terapi, “Hümanist TerapiGestalt Terapi, “Aile Sistemleri Terapisi”gibi psikolojik danışma alanında ki çağdaş yaklaşım ve tekniklerin güçlü yanlarından  sentezlediğim  “Eklektik Terapi oluşturmaktadır.
 
Bunun yanında siz danışanların ihtiyaçları doğrultusunda  NLP ( "Neuro Linguistic Programming" ), EFT  ("Emotional Freedom Techniques", "Duygusal Özgürlük Teknikleri"), “Hipnoz gibi alternatif değişim yöntemlerinden yararlanmaktayım.

KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

AİLE SİSTEMLERİ TERAPİSİ

PSİKANALİTİK TERAPİ

BİREY MERKEZLİ TERAPİ

GESTALT  TERAPİ

VAROLUŞÇU TERAPİ

 

DEĞİŞİM VE GELİŞİM TEKNİKLERİ

HİPNOZ

NLP

EFT