Ben Psikolojik Olarak Normal miyim? Anormal miyim?

psikolojik-saglik-normal-anormal
Psikolojide
açıklaması en zor kavramlar normallik ve anormalliktir. . Çevremize bir bakalım bizlere, yaşantımıza, fikirlerimize uymayan her şeyi kolaylıkla anormal olarak etiketleriz. Toplumda “Çoğunluk neyse, normal o’dur” görüşüne göre eğer bir insan yaşadığı toplumun kurallarına uygun davranışlar gösteriyorsa normaldir, toplum kurallarına uygun olmayan davranışlar sergiliyorsa normal değildir. Ruhsal sağlık açısından normalin belirlenmesinde “çoğunluğun sahip olduğu kurallar ve görüşlere uymayan kişiler anormaldir” denemez. Çünkü o toplumun değer yargılarının ne kadar sağlıklı olduğunun da tartışılması gerekmektedir. Normalliğin ve aşırı olmayan anormalliğin sınırları belli değildir. Ölçütleri görecelidir. Bunların yanında genel olarak normalin belirlenmesinde şunlar etkili olmaktadır: 1. Belirli bir oranda toplum kurallarına uymak toplu halde yaşamak için gereklidir, fakat esas önemli olan kişinin kendisini iyi hissedebilmesidir. 2. Bir davranış, toplumun isteğine uygun olsa bile, kişinin gelişmesini engelleyici nitelikte ise uyumsuz ya da normal dışı sayılır. 3. Sağlıklı diye bilinen kişilerde sağlıksız özellikler, sağlıksız diye bilinen kişilerde de sağlıklı özellikler bulunmaktadır. Hiç kimse tümden sağlıklı ya da tümden sağlıksız değildir. Her insanda aşırı uygunsuz, tutarsız ve yetersiz davranışlar görülebilir. Bir davranışın normal ya da anormal olduğunu belirleyen davranışın görülme sıklığı ve biçimidir. 4. Normallik bir süreçtir. Normal davranış birbiriyle etkileşim durumunda olan sistemlerin ortak bir ürünüdür. Ruh sağlığı açısından anormalliğe temel oluşturacak iki ölçüt söyleyecek olursak bunlar Duygu, düşünce ve davranışlarda değişik derecelerde tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk ve yetersizliğin olması. Bu özelliklerin az çok sürekli ya da yineleyici olup, bireyin verimli çalışmasını ve kişiler arası ilişkilerini bozmasıdır. Bu konu uzar gider. Ancak şunu bilmelisiniz ki Psikolojik danışmaya sadece anormaller değil her sağlıklı bireyin ihtiyacı vardır. Psikolojik destek alan kişi anormal değildir. Hatta Hayatımızı güçlendirmek, geliştirmek için psikolojik destek almamız bizim normal ve sağlıklı olduğumuzun en önemli göstergesidir.