BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA

 

Günlük yaşamda hepimiz sorunlarla karşılaşırız. Bunlar duygusal ilişkiler, arkadaşlıklar, okul ya da iş yaşamı, evlilik, sevdiklerinizin ölümü ya da emeklilik gibi yaşam olayları ve benzerlerinden kaynaklanabilir. Bu sorunların bazılarını kendi becerilerimizle çözümleyebilirken bazılarının üstesinden gelmekte kendimize yardım edecek kaynakları harekete geçirmekte zorlanabiliriz ya da bu kaynakların ne olduğunu bilemeyebiliriz.

  Sonuçta yaşanan güçlükler depresyon, anksiyete, panik atak, takıntılar vs. şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumlar yoğunluğu ve sıklığı doğrultusunda yaşamımızı ciddi şekilde etkilemekte, gerek kişinin iç dünyasında gerekse çevreyle kurduğu iletişimde problemler oluşturmaktadır İşte bu noktada yaşadığınız sorunları çözebilmek, kendiniz ve çevrenizle ilgili farkındalığınızı arttırmak, sağlıklı kararlar verebilmek için yardım alabilir, bireysel psikolojik danışma hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

 Bireysel psikolojik danışma; normal gelişim süreci içinde kendilerini tanıma, kabul etme ve kendilerini gerçekleştirme isteği gösteren kişilere, profesyonellerce yapılan düzenli ve sürekli bir yardımdır. Psikolojik danışma gereksinimi duyanlar, ne istediklerini bilen ancak çıkış yolunu bulmakta güçlük çeken kişilerdir.

  Bireysel psikolojik danışmada genellikle sorunlarının nedenlerinin kendi dışında olduğuna inanan kişinin, gözlenen davranışlarının altında yatan nedenleri görmesi sağlanır. Bu sağlandığı zaman kişiye, kendisini ve çevresini yanlış görmesine ve değerlendirmesine neden olan ve uyumunu engelleyen kavram, değer, tutum ve davranışlarını değiştirme yolu açılmış olur.

  Psikolojik danışma kişinin bastırdığı istek ve eğilimlerini, bilincinde olmadığı iç çatışmalarını, olumsuz benlik algılamalarını, dirençlerini çözümleyebilmesine ve bunların anlamlarını kavrayabilmesine yardımcı olur. Danışanın kendi gizil güçlerini, zayıf ya da güçlü yanlarını tanımasını sağlar. Psikolojik danışma kişiye kendini ve olanaklarını gereği gibi anlama; sorunlarının çözümünü buna göre planlama ve sorunlarını çözmeyi başaracak gelişimi gösterme olanağı verir. 

  Böylelikle kişi olumsuz duygularının kaynağını ortadan kaldırarak, sürekli kaygı, korku ve öfkelerinden kurtulur. Kişi kendi gerçeğini görmeyi başarınca, başkalarını da sağlıklı biçimde algılar ve onlarla tutarlı iletişim kurabilir.

Eğer hayatımda yolunda gitmediğini düşündüğüm bir şeyler var, ben de yaşantımı daha mutlu hale getirmek istiyor ama nerden başlayacağımı ve nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz.

Bireysel Psikolojik Danışmada Başlıca Çalışma Alanlarım 

-          Anksiyete,
-          Depresyon,

-          Stres,
-          Sınav Kaygısı,
-
          Öfke Yönetimi, 
-          Fobiler,
-          Panik Atak