Psikoloji Nedir?

psikoloji-psikiyatri-nedir

Psikoloji Nedir? Psikolojinin Tanımı? Psikolojinin simgesi nedir? Psikolojinin İlgi Alanları Nelerdir? Psikolojinin İşbirliği Yaptığı Bilim Dalları Nelerdir?
Kolay gibi görünse de tanımlanması epeyce zor bir alandır psikoloji, ilk akla gelen tanımı, insan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve bunun yanında bunun altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalı şeklindedir. Burada belirtmek gerekir ki davranışın sadece gözlenebilir davranış olmadığını, davranış ile ilgili veya davranışın altında yatan her türlü olguyu süreci de içine aldığını belirterek tanımı genişletmek gerekir. Psikoloji, Yunanca “ ψυχολογία”: “psihologia” diye yazılmaktadır. Bu nedenle yunanca yazılımındaki ilk harf olan “ψ” “psi” psikolojinin simgesi olarak kullanılmaktadır. Psikolojinin temel ilgi alanlarından bazıları şunlardır: Bireylerin birbirleriyle etkileşimi, fizyolojikbiyolojik ihtiyaçların davranışa yansımaları, öğrenme, algı, duygular, zeka, bilişsel süreçler vb. Temeli İnsana dayanan psikoloji, bu bağlamda antropolojisosyolojifelsefebiyolojigenetik tıp, hatta bilgisayar mühendisliği, vb. gibi diğer birçok alanda iç içe girmiştir. Psikoloji, bu alanların her birinden yararlandığı gibi her alana kendi destek ve katkılarını da yapar. Psikolojinin ikinci bir tanımı ise bir insanın ve insanlar grubunun zihinsel durumlarının özelliklerinin ve süreçlerinin ya da belli bir etkinlik alanında söz konusu olan zihinsel ruhsal durum ve süreçlerin toplamıdır.

Psikolojinin farklı alt dalları bulunmaktadır. psikolojinin alt dalları : "klinik psikoloji", "endüstriyel psikoloji", "sosyal psikoloji", "gelişim psikolojisi", "adli psikoloji", "trafik psikolojisi" gibi. psikoloji lisans mezunları olan  eğer uzmanlaşmak isterlerse bu alanlarda üniversitelerin psikoloji yüksek lisans programlarında  master ( yüksek lisans ) yaparak uzmanlaşabilirler.