ÇİFTLER UYUM ÖLÇEĞİ (ÇUÖ)

Çift veya Evlilik Uyumu, farklı kişiliğe sahip bireylerin günlük hayata ve hayat içerisinde değişen şartlara uyum sağlaması, yaşadıkları anlaşmazlıkları uzlaşma içinde çözmeleri, birbirleriyle iyi iletişim içinde olup mutlu olmak ve ortak hedeflere ulaşmak için birbirlerini tamamlamaları, birbirlerine uygun değişmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Spanier,1976).

İlişkinizdeki uyum, hem yaşam doyumunuz hem de  beden ve  ruh sağlığımız açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Birçok insanın ilişkilerinde anlaşmazlıkları vardır. Lütfen aşağıda verilen maddelerin her biri için siz ve eşiniz arasındaki anlaşma veya anlaşmama ölçüsünü aşağıda verilen altı düzeyden birini seçerek belirtiniz. Soruların tamamını cevapladığınızdan emin olduktan sonra  Gönder  kutucuğuna basarak değerlendirme sonucunu öğreniniz.

 “Çiftler Uyum Ölçeği” (Dyadic Adjustment Scale), Spanier (1976) tarafından geliştirilmiş olup, Fışıloğlu ve Demir (2000) tarafından Türkiye'de örneklem üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe'ye uyarlanmıştır. "Çiftler Uyum Ölçeği", çiftlerin ilişkilerindeki uyumu ölçmede yüksek bir geçerliğe ve güvenirliğe sahip iyi bir ölçüttür.

 Şenol Baygül 
Uzman Psikolojik Danışman

Not; Bu ölçeğin amacı size herhangi bir psikolojik tanı koymak değildir. Başlıca hedef, ilişkiniz konusunda size fikir vermek, ruh sağlığı profesyonellerine başvurma kararınızı verirken, gözönüne alabileceğiniz bilimsel temeli olan bir  geri bildirim almanızı sağlamaktır. Bilgileriniz sitemizde kaydedilmez, saklanmaz ve hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

  
1. Aileyle ilgili parasal işlerin idaresi

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız

Sıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

2. Eğlenceyle ilgili konular

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız

Sıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

3. Dini konular

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız

Sıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

4. Muhabbet-sevgi gösterme

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız

Sıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

5. Arkadaşlar

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız

Sıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

6. Cinsel yaşam

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız

Sıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

7. Geleneksellik (doğu veya uygun davranış)

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız

Sıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız 

8. Yaşam felsefesi

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız 

Şıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman  anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

9. Anne, baba ya da yakın akraba ile ilişkiler

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız

Sıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

10.Önemli olduğuna inanılan amaçlar, hedefler ve konular

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız 

Şıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman  anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

11.Birlikte geçirilen zaman miktarı

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız 

Şıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman  anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

12.Temel kararların alınması

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız 

Şıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman  anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

13.Ev ile ilgili görevler

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız 

Şıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman  anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

14.Boş zaman ilgi ve uğraşları

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız 

Şıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman  anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

15.Mesleki kararlar

Her zaman anlaşırız

Hemen hemen her zaman anlaşırız

Nadiren anlaşamayız 

Şıkça anlaşamayız

Hemen hemen her zaman  anlaşamayız

Her zaman anlaşamayız

16.Ne sıklıkla boşanmayı, ayrılmayı ya da ilişkinizi bitirmeyi düşünür ya da tartışırsınız?

Her zaman 

Hemen hemen her zaman

Zaman zaman

Ara sıra

Nadiren

Hiçbir zaman

17.Ne sıklıkla siz veya eşiniz kavgadan sonra evi terk edersiniz

Her zaman 

Hemen hemen her zaman

Zaman zaman

Ara sıra

Nadiren

Hiçbir zaman

18.Ne sıklıkla eşinizle olan ilişkinizin genelde iyi gittiğini düşünürsünüz?

Her zaman 

Hemen hemen her zaman

Zaman zaman

Ara sıra

Nadiren

Hiçbir zaman

19. Eşinize güvenir misiniz?

Her zaman

Hemen hemen her zaman 

Zaman zaman  

Ara sıra 

Nadiren

 Hiçbir zaman 

20. Evlendiğiniz için hiç pişmanlık duyarmısınız ?

Her zaman  

Hemen hemen her zaman

Zaman zaman 

Ara sıra 

Nadiren

 Hiçbir zaman 

21. Ne sıklıkla eşinizle münakaşa edersiniz

Her zaman

Hemen hemen her zaman

Zaman zaman

Ara sıra

Nadiren

 Hiçbir zaman

22. Ne sıklıkla birbirinizin sinirlenmesine neden olursunuz ? 

Her zaman  

Hemen hemen her zaman

Zaman zaman

Ara sıra

Nadiren

Hiçbir zaman

23. Eşinizi öper misiniz ?

Her gün

Hemen hemen her gün

Ara sıra

Nadiren

Hiçbir zaman

24. Siz ve eşiniz ev dışı etkinliklerinizin ne kadarına birlikte katılırsınız ?

Hepsine

Çoğuna

Bazılarına 

Çok azına

Hiçbirine

Aşağıdaki olaylar  siz ve eşiniz arasında ne sıklıkla geçer?

25. Teşvik edici fikir alışverişinde bulunmak

Hiçbir zaman 

Ayda birden az

Ayda bir veya iki kez

Haftada bir veya iki kere

Günde bir defa

Günde birden fazla

26. Birlikte gülmek

Hiçbir zaman

Ayda birden az

Ayda bir veya iki defa

Haftada bir veya iki kere

Günde bir defa

Günde birden fazla

27. Bir şeyi sakince tartışmak

Hiçbir zaman

Ayda birden az

Ayda bir veya iki defa

Haftada bir veya iki kere

Günde bir defa

Günde birden fazla

28. Bir iş üzerinde birlikte çalışmak

Hiçbir zaman 

Ayda birden az

Ayda bir veya iki defa

Haftada bir veya iki kere

Günde bir defa

Günde birden fazla

Eşlerin bazı zamanlar anlaştıkları, bazen anlaşamadıkları noktalar vardır. Eğer aşağıdaki maddeler son birkaç hafta içinde siz ve eşiniz arasında görüş farklılığı veya problem yaratıyorsa Evet veya Hayırı seçiniz.

29. Seks için çok yorgun olmak

Evet

Hayır

30. Sevgi göstermemek

Evet

Evet

31. Aşağıda ilişkinizdeki farklı mutluluk düzeyleri gösterilmektedir. Orta noktadaki ''mutlu'' birçok ilişkide yaşanan mutluluk düzeyini gösterir. İlişkinzi genelde değerlendirdiğinizde mutluluk düzeyinizi en iyi şekilde belirtecek olan şeçeneği lütfen işaretleyiniz...

Aşrı mutsuz

Oldukca mutsuz

Az mutsuz

Mutlu

Oldukça mutlu

Aşırı mutlu

Tam anlamıyla mutlu

32. Aşağıdaki belirtilen cümlelerden ilişkinizin geleceği hakkında ne hissettiğinizi en iyi şekilde tanımlayan ifadeyi lütfen seçiniz.

İlişkimin başarılı olmasını çok fazla istiyorum ve bunun için yapamayacağım hiçbirşey yoktur.

İlişkimin başarılı olmasnı çok istiyorum ve bunun için yapabileceklerimin hepsini yapacağım

İlişkimin başarılı olmasını çok istiyorum ve bunun için payıma düşeni yapacağım.

İlişkimin başarılı olması güzel olurdu, fakat bunun için şu anda yaptıklarımdan daha fazlasını yapamam.

İlişkimin başarılı olması güzel olurdu, fakat bunun için şu anda yaptıklarımdan daha fazlasını yapmayı reddederim.

İlişkim asla başarılı olmayacak ve ilişkimin yürümesi için benim daha fazla yapabileceğim bir şey  yok.