Aile İçi Çatışmaya Neden Olan Genel Sorunlar

İçerik: 

l. Kadın, erkek birlikteliğinden kaynaklanan psiko-sosyal sorunlar: Gelenek, görenek, dinsel inançlar, ahlak yaptırımları, sosyal değerler v. b. gibi çok boyutlu süreçler etkileşiminden doğan sorunlar. 

2. Birlikte yaşamı sürdürmeye yönelik sosya-ekonomik sorunlar Araştırmalardan çıkan genel bir sonuç olarak alt sosya-ekonomik kesimdeki ailelerde, çatışma ve uyumsuzluk nedeni, daha çok maddi gereksinimler ve saldırganlık olarak, orta ve üst sosyo-ekonomik kesimde ise duygusal etkileşim ve psikolojik faktörler olarak gösterilmektedir. Ayrıca, her iki faktörün önemli olduğu evlilik çatışmaları da sayıca kalabalık bir grubu oluşturmaktadır. Erkeğin ailede çalışan tek kişi olduğu durumlarda, kumar, içki ya da tembellik gibi durumlar, ailenin maddi olanağını sağlayamadığı şikâyeti, çoğu zaman altta yatan ve gizli kalmış duygusal sorunları da beraberinde taşımaktadır. 

3. Ana-baba ve çocuklarla, ana-babanın yakınlarıyla ilgili sorunlar; Buna üç kuşak birlikteliğinden doğan sorunlar da diyebiliriz. Özellikle bizim toplumumuzda, geleneksel aile ilişkilerinde bu üç kuşak çatışmasından doğan sorunlar zaman zaman evliliğin sarsılmasına ve bozulmasına neden olabilmektedir. Örneğin, kayın valide-gelin ilişkilerinde meydana gelen çatışmalar. 

4. Karı-kocanın cinsel sorunları Eşler arasındaki çatışma kaynaklarından önemli olan bir neden de, cinsel ilişkinin paylaşılması ve doyum sağlanmasıdır. Eşlerin cinsel ilişkiden hoşlanabilmeleri ve doyum sağlayabilmeleri için birbirine karşılıklı  olarak uyarabilmeleri ve cinsel duyguları paylaşmaları gerekir. . Eşlerin cinsel ilişkinin tadını çıkaramamalarının nedenlerinin temelinde, birbirlerine karşı çekingen davranmaları ve cinsel ilişkinin kimin tarafından kontrol edileceği sorunu yatmaktadır. Eşler arasındaki bütün cinsel anlaşmazlıklar çeşitli şekillerde gelişebilir. Örneğin, bir koca yalnızca kendi canı istediği zaman karısına yaklaşabilir ve onunla sevişmek isteyebilir. Kadın ise bu tür ilişkinin kendisini incitebilir konuma ittiğini belirterek kocasının isteklerine karşı çıkabilir. 

Karı-kocanın isteklerini, birbirlerine açıkça ifade edebildikleri durumlarda çatışmaların çözümü nispeten kolay olmaktadır. Ancak, cinsel ilişkiye öncülük etme konusunda, farklı alt kültürlerde, toplumsal değerler ve cinsiyet rolleri arasında da önemli farklar bulunmaktadır. İlişki biçimlerinden birinde ya da bir kaçında çatışmaları olan karı- koca arasında, cinsel sorunların da ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çünkü insanda, özellikle kadınlarda cinsel yaşam, ruhsal olaylarla çok sıkı ilişki içindedir. İnsanda cinsel işlevlerin hepsi ruhsal-cinsel işlevlerdir. Böyle olduğu için de karı-koca arasındaki cinsel sorunlar, diğer sorunlardan soyutlanmayan ve çoğu güncel evlilik sorunlarından kaynaklanan özel bir iletişim biçimidir.

 

ÇİFTLER ARASINDA İLİŞKİDE ÇATIŞMAYA YOL AÇAN  OLAYLAR 

Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre evli kadınların sürekli sorun olarak yakındıkları ve karı-koca ilişkilerim bozan, insan insana ilişkide çatışmalara yol açan konular şunlardır. 

l. Evli kadınlar, kişi olarak kendi varlıklarını ortaya koyamadıklarından, özellikle insan olarak kendilerine kocaların yeterince değer vermediklerinde yakınmaktadırlar. 

2. Karı-koca arasındaki iletişim yetersizliğinden kaynaklanan bazı sorunlarının çözümüne ulaşmadan devam ettiğini, bu yüzden sık sık tartıştıklarını buna rağmen esas sorunlarının ne olduğunu bir türlü ortaya koyamadıklarını ileri sürmektedirler. 

3. Sağlıklı bir iletişim kuramadıkları için, karı-koca birlikte ortak bir amaca ulaşma yerine, birbirlerine zıt davranmaktadırlar. Böylece ortak bir amaç uğrunda birlik ve beraberlik kuramamaktadırlar. 

4. Eşlerin ana-babaları ve yakın akrabaları, karı-kocanın evlilik ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyorlar. 

5. Karı-koca evde kimin ne yapacağı konusunda anlaşamadıklarını bu anlaşmazlık ilişkilerinde soruna neden oldukları belirlenmektedir. 

6. Eşler biri ya da her ikisi, topluluk içinde birbirlerine karşı gösterdikleri ilgisizlikten ve kırıcı davranışlardan yakınıyorlar.

7. Dışarıda çalışmayan, bütün gününü ev içinde geçiren evli kadınla 
kocaları akşam eve gelince bütün gün evde neler olup" bittiğini sormadıklarından ve kendileriyle ilgilenmediklerinden yakınmaktadırlar. 

8. Evde çalışan kadın, kocasının dışarıda günü nasıl geçirdiğini merak etmektedir. Fakat kocası dışarıda yaşadıklarını kendisiyle paylaşmadığından yakınmaktadır.

 

Psikolojik Danışman

Şenol Baygül

http://www.antalyapsikolojikdanisma.com/

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5 Lara / Antalya

Tel: 0 (242) 312 60 13 - 316 98 99 ? 532 320 80 71

antalyapsikolojikdanisma@hotmail.com

facebook.com/ antalyapsikolojikdanisma

twitter/ baygulsenol