Psikodinamik Yaklaşım

Bilinçaltı Nedir?

bilinçaltı-nedir

Bilinçaltı : I. Freud’un geliştirmiş olduğu psikanalizde, bilinç düzeyinin altında bulunan ve bilinçli olmayan, ancak kolayca bilinç düzeyine çıkarılabilen malzemelerin, süreçlerin bulunduğu düzey.         II. Genel kullanımda bilinç düzeyinde olmayan ancak bilince ulaşabilecek her türlü bilginin, yaşantının, anının saklandığı yer.